The Latest Research Progress The Latest Research Progress

回到完整页面
«返回

内容

Grooved Organogel Surfaces towards Anisotropic Sliding of Water Droplets.

Pengchao Zhang, Hongliang Liu, Jingxin Meng, Gao Yang, Xueli Liu, Shutao Wang,* and Lei Jiang* Grooved Organogel Surfaces towards Anisotropic Sliding of Water Droplets

Adv. Mater. 2014,DOI: 10.1002/adma.201305914.